अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 जिल्हा परिषद रत्नागिरीजिल्हा परिषद रत्नागिरी - आय.बी.पी.एस.कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी दिनांक, वेळ व पद26/10/2023887KB
2 जिल्हा परिषद रत्नागिरीजिल्हा परिषद रत्नागिरी - आयबीपीएस कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी प्राप्त वेळापत्रक व अद्यापपर्यंत वेळापत्रक अप्राप्त सवार्गाची माहिती..12/10/2023953KB
3 सामान्य प्रशासनसामान्य प्रशासन - आयबीपीएस कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी प्राप्त वेळापत्रक व अद्यापपर्यंत वेळापत्रक अप्राप्त सवार्गाची माहिती..12/10/2023953KB
4 सामान्य प्रशासनसामान्य प्रशासन - आय.बी.पी.एस.कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी दिनांक, वेळ व पद- दि. १७/११/२०२३ व २०/११/२०२३09/10/2023887KB
5 जिल्हा परिषद रत्नागिरीजिल्हा परिषद रत्नागिरी - आय.बी.पी.एस.कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी दिनांक, वेळ व पद09/10/2023588KB
6 जिल्हा परिषद रत्नागिरीजिल्हा परिषद रत्नागिरी - आय.बी.पी.एस.कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी संभाव्य दिनांक, वेळ व पद30/09/20234458KB