सन्मा. श्री. अ . ररूफ अब्बास हजावानी

सभापती

पंचायत समिती दापोली

सन्मा. श्रीमती लिला मोहन घडशी

सभापती

पंचायत समिती लांजा

सन्मा. श्री.विजय श्रीपत कदम

सभापती

सभापती, पंचायत समिती खेड

सन्मा. श्रीम. विशाखा विश्वनाथ लाड

सभापती

पंचायत समिती राजापूर

सन्मा. श्रीम. प्रणाली संदेश चिले

सभापती

पंचायत समिती मंडणगड

सन्मा. श्री. सुजित विष्णू महाडिक

सभापती

पंचायत समिती संगमेश्वर

सन्मा. श्रीम. धनश्री रविंद्र शिंदे

सभापती

पंचायत समिती चिपळूण

सन्मा. श्रीम. प्राजक्ता प्रशांत पाटील

सभापती

पंचायत समिती रत्नागिरी

सन्मा. श्रीम. विभावरी विनायक मुळे

सभापती

पंचायत समिती गुहागर