जिल्हा परिषद सदस्यांची यादी ( सदस्य यादी डाऊनलोड साठी येथे क्लिक करा )

सन्मा. श्री. विक्रांत भास्कर जाधव

अध्यक्ष

अंजनवेल

सन्मा. श्री. उदय विनायक बने

उपाध्यक्ष

करबुडे

सन्मा. श्री. चंद्रकांत सोमा मणचेकर

सभापती, अर्थ व शिक्षण समिती

देवधे

सन्मा. श्रीम. रेशमा रमेश झगडे

सभापती, कृषी व पशुसंवर्धन समिती

केळशी

सन्मा. श्री. परशुराम मारुती कदम

सभापती, समाज कल्याण समिती

हातखंबा

सन्मा. श्रीम. भारती रामचंद्र सरवणकर

सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती

केळवली

सन्मा. श्री संतोष सोनु गोवळे

जिल्हा परिषद सदस्य

उमरोली

सन्मा. श्री. प्रमोद बाळाराम जाधव

जिल्हा परिषद सदस्य

शिरगाव

सन्मा. श्री. सहदेव देवजी बेटकर

जिल्हा परिषद सदस्य

धामापूर

सन्मा. श्री. महेश शांताराम म्हाप

जिल्हा परिषद सदस्य

मिरजोळे

सन्मा. श्रीम. देवयानी महेंद्र झापडेकर

जिल्हा परिषद सदस्या

गोळप

सन्मा. श्रीम. नेहा युवराज जाधव

जिल्हा परिषद सदस्या

पालगड

सन्मा. श्री. मोहन पांडुरंग मुळे

जिल्हा परिषद सदस्य

हर्णे

सन्मा. श्रीमती चारुता चंद्रकांत कामतेकर

जिल्हा परिषद सदस्या

जालगाव

सन्मा. श्री. अनंत सखाराम करबेले

जिल्हा परिषद सदस्य

असोंड

सन्मा. श्री. सुनिल लक्ष्मण तोंडणकर

जिल्हा परिषद सदस्य

बुरोंडी

सन्मा. श्रीमती सिद्धी सचिन पवार

जिल्हा परिषद सदस्या

आस्तान

सन्मा. श्रीमती स्वप्नाली रोहन पाटणे

जिल्हा परिषद सदस्या

भरणे

सन्मा. श्री. अरुण गंगाराम कदम

जिल्हा परिषद सदस्य

फुरूस

सन्मा. श्रीमती नफिसा हशमत परकार

जिल्हा परिषद सदस्या

सुसेरी

सन्मा. श्री. अरविंद लक्ष्मण चव्हाण

जिल्हा परिषद सदस्य

लोटे

सन्मा. श्री.राजेंद्र दत्ताराम आंब्रे

जिल्हा परिषद सदस्य

धामणदेवी

सन्मा. श्रीमती मिनल मुकुंद काणेकर

जिल्हा परिषद सदस्या

मालदोली

सन्मा. श्रीम. मिनल मुकूंद काणेकर

जिल्हा परिषद सदस्या

मालदोली

सन्मा. श्रीमती दीप्ती दीपक महाडिक

जिल्हा परिषद सदस्या

पेढे

सन्मा. श्रीमती दिशा दशरथ दाभोळकर

जिल्हा परिषद सदस्या

खेर्डी

सन्मा. श्री. विनोद प्रकाश झगडे

जिल्हा परिषद सदस्य

अलोरे

सन्मा. श्रीमती सुचिता चंद्रकांत सुवार

जिल्हा परिषद सदस्या

पोकळी

सन्मा. श्री. बाळकृष्ण श्रीराम जाधव

जिल्हा परिषद सदस्य

सावर्डे

सन्मा. श्रीमती रुतुजा रुपेश खांडेकर

जिल्हा परिषद सदस्या

रामपूर

सन्मा. श्रीमती निकिता राजेश सुर्वे

जिल्हा परिषद सदस्या

कलंबट

सन्मा. श्रीमती पूनम संतोष चव्हाण

जिल्हा परिषद सदस्या

कोकरे

सन्मा. श्री. रोहन सुभाष बने

जिल्हा परिषद सदस्य

कोसुंब

सन्मा. श्री प्रवीण विलास ओक

जिल्हा परिषद सदस्य

पालशेत

सन्मा. श्रीमती नेत्रा नवनीत ठाकूर

जिल्हा परिषद सदस्य

वेळणेश्वर

सन्मा. श्रीम. नेत्रा नवनीत ठाकूर

जिल्हा परिषद सदस्या

वेळणेश्वर

सन्मा. श्री. महेश राघू नाटेकर

जिल्हा परिषद सदस्य

पडवे

सन्मा. श्रीम. साधना राजेश साळवी

जिल्हा परिषद सदस्या

कोतवडे

सन्मा. सौ.स्नेहा सुकांत सावंत

जिल्हा परिषद सदस्या

शिरगाव

सन्मा. श्रीम. ऋतुजा राजेश जाधव

जिल्हा परिषद सदस्या

वाटद

सन्मा. श्री. प्रकाश धोंडू रसाळ

जिल्हा परिषद सदस्य

नाचणे

सन्मा. श्रीमती मानसी मंगेश साळवी

जिल्हा परिषद सदस्या

गोळप

सन्मा. श्रीमती आरती रविकिरण तोडणकर

जिल्हा परिषद सदस्या

पावस

सन्मा. श्रीमती देवयानी महेंद्र झापडेकर

जिल्हा परिषद सदस्या

हरचेरी

सन्मा. श्री. संतोष भागोजी थेराडे

जिल्हा परिषद सदस्य

कडवई

सन्मा. श्रीम. रचना राजेंद्र महाडिक

जिल्हा परिषद सदस्या

कसबा

सन्मा. श्री. दिपक तुकाराम नागले

जिल्हा परिषद सदस्य

देवाचे गोठणे

सन्मा. श्रीमती माधवी मनोहर गिते

जिल्हा परिषद सदस्या

नावडी

सन्मा. श्रीमती मुग्धा जनक जागुष्टे

जिल्हा परिषद सदस्या

ओझरे खुर्द

सन्मा. श्रीमती रचना राजेंद्र महाडिक

जिल्हा परिषद सदस्या

कसबा

सन्मा. श्री. शंकर रघुनाथ भुवड

जिल्हा परिषद सदस्य

धामापूर

सन्मा. श्री. सुनिल बाबाराम मोरे

जिल्हा परिषद सदस्य

भोस्ते

सन्मा. श्रीमती पुजा सुरेशभाई नामे

जिल्हा परिषद सदस्या

भांबेड

सन्मा. श्रीमती पुजा आदेश आंबोळकर

जिल्हा परिषद सदस्या

वाकेड

श्रीम. स्वरुपा संतोष साळवी

जिल्हा परिषद सदस्या

गवाणे

सन्मा. श्री. गोपाल पर्शुराम आडिवरेकर

जिल्हा परिषद सदस्य

ओणी

सन्मा. श्रीम. सोनम संतोष बावकर

जिल्हा परिषद सदस्या

कोदवली

सन्मा. श्रीमती निशिगंधा भास्कर सुतार

जिल्हा परिषद सदस्या

पाचल

सन्मा. श्रीम. रजनी राजेंद्र चिंगळे

जिल्हा परिषद सदस्या

दाभोळे

सन्मा. श्रीमती सोनम संतोष बावकर

जिल्हा परिषद सदस्या

कोदवली

सन्मा. श्रीमती लक्ष्मी लीलाधर शिवलकर

जिल्हा परिषद सदस्या

सागवे