ऑनलाईन निविदा भरण्यासाठी येथे क्लिक करा

अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 महिला व बालविकास विभागांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांतर्गत ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गर्भवती व स्तनदा मातांकरिता सूक्ष्म पोषक तत्वांचे पूरक ग्रण्युल्स WHO - UNICEF Formula ची खरेदी18/07/202331/07/202302/08/20230
अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणेकरीता अर्ज मागविणे04/11/202118/11/202118/11/20210
अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 शुद्धिपत्रक - जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत अपारंपरिक उर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थ्यापित करणेकामी निविदा/दरपत्रक मागविणेबाबत.26/09/202217/10/202218/10/20220
2 जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत अपारंपरिक उर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थ्यापित करणेकामी निविदा/दरपत्रक मागविणेबाबत.26/09/202202/10/202203/10/20220
3 जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा, पुणस ता. लांजा जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
4 जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा, गवाणे ता. लांजा जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
5 जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा, आसगे ता. लांजा जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
6 जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा नं. 2, टेंभ्ये ता. जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण विरहीत सौर विदयुत संच 6 तास बॅक अप आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
7 जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा नं. 1, टेंभ्ये ता. जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण विरहीत सौर विदयुत संच 6 तास बॅक अप आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
8 जिल्हा परिषद, बांधकाम उपविभाग, राजापूर कार्यालय सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच अग्नीरोधकासह आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
9 जिल्हा परिषद शाळा, लांजा नं.5 ता. लांजा, जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
10 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उत्कर्ष, कुंवारबांव ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
11 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पानवल ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
12 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा केळये, ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
13 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आदर्श वसाहत कारवंचवाडी नं.2 ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
14 कलानगर नळपाणी योजना ग्रामपंचायत वेळवी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
15 सायटेवाडी नळपाणी योजना ग्रामपंचायत कार्यालय ताडील सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
16 वेळवी नळपाणी योजना ग्रामपंचायत वेळवी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
17 तालुका फळरोपवाटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे. मुख्य विहिर , जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
18 तालुका फळरोपटिका, हातखंबा झारेवाडी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे. कार्यालय , जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी20/09/202225/09/202226/09/20220
19 तालुका फळरोपटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे. बोअरवेल नं.1, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
20 तालुका फळरोपवाटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण विरहित सौर पंप बसविणे. बोअरवेल नं.2, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
21 श्री.स्वामी विवेकानंद विदयार्थी वस्तीगृह झाडगाव, ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
22 प्राथमिक आरोग्य केंद्र दाभोळ पारेषण सलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे. हॉस्पीटल इमारत, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
23 प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिसई पारेषण सलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
24 फलोत्पादन रोपवाटिका पोमेंडी शेततळे सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
25 तालुका फळरोपवाटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण विरहित सौर पंप बसविणे. शेततळे न.1, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
26 ग्रा.पं.शिरगांव ता. जि. रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
27 ग्रामपंचायत नाचणे, ता.जि.रत्नागिरी च्या आवारातील शासकिय इमारतीकरीता पारेषण सौर विदयुत संच आस्थापित करणे. सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
28 तालुका फळरोपवाटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण विरहित सौर पंप बसविणे. शेततळे न.2, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
29 प्राथमिक आरोग्य केंद्र केळशी पारेषण विरहित सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
30 प्राथमिक आरोग्य केंद्र दाभोळ पारेषण सलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे. कार्यालयीन इमारत, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
31 फलोत्पादन रोपवाटिका पोमेंडी मुख्य विहिर सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे , जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/202225/09/202226/09/20220
32 ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणेबाबत निविदेस मुदतवाढ17/08/202125/08/202125/08/2021RZP/KRUSHI/B-1/2021
33 ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणेबाबत निविदा10/08/202117/08/202117/08/2021RZP/KRUSHI/B-1//2021
अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2022-23 अंतर्गत संवर्ग निहाय हरकती यादी प्रसिध्द करणेबाबत.09/11/202201/01/190001/01/19000
2 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 15 वा वित्त आयोग करिता बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी पुरुष पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.09/11/202201/01/190001/01/19000
अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 ई-लिलाव सूचना क्रमांक ०१ सन २०२२-२३,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी20/12/202230/12/202222/12/20220
2 ई- निविदा सूचना क्रमांक ८५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी23/11/202208/12/202213/12/20220
3 ई- निविदा सूचना क्रमांक ८४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी23/11/202208/12/202213/12/20220
4 ई- निविदा सूचना क्रमांक ८३/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी18/11/202205/12/202207/12/20220
5 ई- निविदा सूचना क्रमांक ८२ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी16/11/202201/12/202206/12/20220
6 ई- निविदा सूचना क्रमांक ८१/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी14/11/202229/11/202201/12/20220
7 ई- निविदा सूचना क्रमांक ८०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी14/11/202229/11/202201/12/20220
8 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७८/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी10/11/202225/11/202229/11/20220
9 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७७/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी09/11/202217/11/202225/11/20220
10 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७६/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी07/11/202215/11/202217/11/20220
11 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी07/12/202215/11/202217/11/20220
12 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी04/11/202214/11/202216/11/20220
13 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७३ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी02/11/202210/12/202215/11/20220
14 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७२ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी01/11/202216/11/202218/11/20220
15 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७१/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी01/11/202216/11/202218/11/20220
16 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी27/10/202211/11/202215/11/20220
17 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६९/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी20/10/202231/10/202202/11/20220
18 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६८/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/10/202228/10/202201/11/20220
19 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६७/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/10/202227/10/202231/10/20220
20 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६६/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/10/202201/11/202203/10/20220
21 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी14/10/202225/10/202227/10/20220
22 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी30/09/202207/10/202211/10/20220
23 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६३/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी29/09/202206/10/202211/10/20220
24 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६२ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी27/09/202204/10/202206/10/20220
25 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६१ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी26/09/202204/10/202206/10/20220
26 ई- निविदा सूचना क्रमांक ६०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी26/09/202212/10/202213/10/20220
27 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५९/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी26/09/202210/10/202212/10/20220
28 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५८/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी26/09/202203/09/202204/09/20220
29 ई - निविदा सूचना रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडील यशस्वी विंधन विहिरीसाठी इंडिया मार्क - 2 हातपंप संच पुरविणे सन २०२२-२३26/09/202203/10/202205/10/20220
30 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५७/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी20/09/202227/09/202229/09/20220
31 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५६/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी18/09/202229/09/202203/09/20220
32 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी15/09/202221/09/202223/09/20220
33 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी15/09/202221/09/202223/09/20220
34 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५३ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी14/09/202227/09/202229/09/20220
35 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५२/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी08/09/202214/09/202216/09/20220
36 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५१/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी06/09/202213/09/202215/09/20220
37 ई- निविदा सूचना क्रमांक ५०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी01/09/202207/09/202209/09/20220
38 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४९/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी29/08/202206/09/202208/09/20220
39 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४८/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी27/08/202209/09/202211/09/20220
40 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४७/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी26/08/202201/09/202205/09/20220
41 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४६/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी25/08/202202/09/202206/09/20220
42 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी25/08/202202/09/202206/09/20220
43 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी24/08/202202/09/202206/09/20220
44 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४३/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी18/08/202224/08/202226/08/20220
45 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४२/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी18/08/202224/08/202226/08/20220
46 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४१/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी18/08/202224/08/202226/08/20220
47 ई- निविदा सूचना क्रमांक ४०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी17/08/202223/08/202225/08/20220
48 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३९/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी17/08/202223/08/202225/08/20220
49 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३८/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी13/08/202223/08/202225/08/20220
50 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३७/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/08/202222/08/202224/08/20220
51 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३६/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/08/202218/08/202222/08/20220
52 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/08/202218/08/202222/08/20220
53 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी10/08/202210/08/202219/08/20220
54 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३३/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी10/08/202217/08/202219/08/20220
55 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३२/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी08/08/202222/08/202224/08/20220
56 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३१/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी05/08/202211/08/202217/08/20220
57 ई- निविदा सूचना क्रमांक ३०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी04/08/202210/08/202212/08/20220
58 ई- निविदा सूचना क्रमांक २९ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी26/07/202209/08/202211/08/2022-
59 ई- निविदा सूचना क्रमांक २८ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी25/07/202201/08/202226/08/20220
60 ई- निविदा सूचना क्रमांक २७ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी21/07/202227/07/202229/07/20220
61 ई- निविदा सूचना क्रमांक २६ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी15/07/202221/07/202225/07/20220
62 ई- निविदा सूचना क्रमांक २५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी30/06/202206/07/202230/06/2022-
63 जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांसाठी सर्वेक्षण करणे , अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणे , तांत्रिक मान्यता, प्रशासकिय मान्यता घेणे व कार्यारंभ आदेश निर्गमीत करणेसाठी तांत्रिक सल्ला व सहाय्य प्रदान करणे इत्यादीकामांसाठी तांत्रिक सल्लागार संस्था यांचे पॅनल तयार करणेसाठी आवेदन पत्र मागविण्याबाबत06/05/202212/05/202213/05/2022-
अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 ई- निविदा सूचना क्रमांक ७९/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी14/11/202229/11/202201/12/20220
अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत माहिती शिक्षण व संवाद या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हयातील 846 ग्रामपंचायतीमध्ये प्रथम दर्शनी भागास वॉल पेंटींग चे दरपत्रक मागविणे बाबत17/11/202228/11/202228/11/20220