ऑनलाईन निविदा भरण्यासाठी येथे क्लिक करा

अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणेकरीता अर्ज मागविणे04/11/202118/11/202118/11/20210
अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणेबाबत निविदेस मुदतवाढ17/08/202125/08/202125/08/2021RZP/KRUSHI/B-1/2021
2 ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणेबाबत निविदा10/08/202117/08/202117/08/2021RZP/KRUSHI/B-1//2021
अं.क्र.निविदेचा विषयजाहिर दिनांकअंतिम दिनांकनिविदा उघडण्याचा दिनांकटेंडर आयडीडाऊनलोड
1 जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांसाठी सर्वेक्षण करणे , अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणे , तांत्रिक मान्यता, प्रशासकिय मान्यता घेणे व कार्यारंभ आदेश निर्गमीत करणेसाठी तांत्रिक सल्ला व सहाय्य प्रदान करणे इत्यादीकामांसाठी तांत्रिक सल्लागार संस्था यांचे पॅनल तयार करणेसाठी आवेदन पत्र मागविण्याबाबत06/05/202212/05/202213/05/2022-