अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 कृषी विभाग ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणे कामाच्या निविदेचा कालावधी दिनांक 24/09/2021 ते 30/09/2021 पर्यंत वाढविणेबाबत..24/09/20211329KB
2 कृषी विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 -2207/09/2021636KB
3 कृषी विभाग ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणेबाबत निविदेस मुदतवाढ देणेबाबत दिनांक ०९/०९/२०२१ ते १४/०९/२०२१09/09/20211123KB
4 आरोग्य विभाग कंत्राटी तत्वावर एमबीबीएस/बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी पद भरती03/08/2021871KB
5 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी, अंतर्गत जलजीवन मिशन करिता सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून कंत्राटी अभियंता स्थापत्य नेमणे02/07/20211338KB
6 सामान्य प्रशासनरत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे वकील पॅनेल गठीत करणेसाठी जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत06/05/2021356KB
7 प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 10.10.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची अंतिम यादी10/10/20204860KB
8 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.08.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची सुधारित अंतरिम यादी.18/09/20209539KB
9 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.07.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची अंतरिम यादी01/08/20209454KB
10 सामान्य प्रशासनजिल्हांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रिया, बदलीपात्र शिक्षक याद्या आणि रिक्त पदे01/08/2020248KB