लोकसेवा हक्क माहिती

अं.क्र.विभागदिनांकमाहितीअहवालमाहिती
1 ग्रामपंचायत विभाग05/01/2024शासन निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015,दिनांक २८ एप्रिल‍,2015
2 ग्रामपंचायत विभाग05/01/2024लोक सेवा हक्‍क अधिनियम २०१५ मुख्यपृष्ठावर प्रसिद्धिसाठी मजकुर
3 ग्रामपंचायत विभाग05/01/2024लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अंमलबजावणीबाबत
4 ग्रामपंचायत विभाग05/01/2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 1 ते 7 अधिसूचित सेवा
5 ग्रामपंचायत विभाग05/01/2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क राजपत्र असाधारण भाग 4
6 ग्रामपंचायत विभाग05/01/2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम राजपत्र असाधारण भाग 4 ब