महत्वाची माहिती

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 आरोग्य विभाग कंत्राटी तत्वावर एमबीबीएस/बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी पद भरती03/08/2021871KB
2 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी, अंतर्गत जलजीवन मिशन करिता सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून कंत्राटी अभियंता स्थापत्य नेमणे02/07/20211338KB
3 सामान्य प्रशासनरत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे वकील पॅनेल गठीत करणेसाठी जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत06/05/2021356KB
4 प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 10.10.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची अंतिम यादी10/10/20204860KB
5 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.08.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची सुधारित अंतरिम यादी.18/09/20209539KB
6 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.07.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची अंतरिम यादी01/08/20209454KB
7 सामान्य प्रशासनजिल्हांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रिया, बदलीपात्र शिक्षक याद्या आणि रिक्त पदे01/08/2020248KB