महत्वाची माहिती

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 आरोग्य विभाग आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता हरकती नंतर अंतरिम यादी09/03/20232265KB
2 प्राथमिक शिक्षण आर. टी..आई. २५ टक्के अंतर्गत प्रवेश सन २०२३-२४ जिल्हा रत्नागिरी01/03/20231024KB
3 आरोग्य विभाग आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांपैकी मंजूर पदाच्या दीड पट उमेदवारांची यादी03/03/20232764KB
4 पाणी व स्वच्छता विभागजल जीवन मिशन कार्यक्रमातंर्गत फोमशीट फलक तयार करणे व बसविणे चे दरपत्रक मागविणेबाबत01/03/20231478KB
5 महत्वाची माहितीसमाज कल्याण विभाग - जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणेकरीता अर्ज मागविणे  
6 महत्वाची माहितीग्रामसेवक तात्पुरता सेवा जेष्ठता यादी 2021  
7 महत्वाची माहितीविस्तार अधिकारी पंचायत संवर्गाची दि. 01.01.2021 अखेरची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी  
8 महत्वाची माहितीग्रामविकास अधिकारी संवर्गाची दि. 01.01.2021 अखेरची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी